Dimenzije : 405 x 245 mm
Pokrivne dimenzije : 335x300x205 mm
Masa : 2,6kg
Razmak letava : cca 335 mm

Za 1 m² krova potrebno je 14,6 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.


Dimenzije : 400x245 mm
Pokrivne dimenzije : 340x205 mm
Masa : 2,5 kg
Razmak letava : cca 340 mm


Za 1m² krova potrebno je 14,4 komada crepa.

Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je vezivanje crepa žicom za letve.


Dimenzije : 400x225 mm
Pokrivne dimenzije : 335x180 mm
Masa : 2,3 kg
Razmak letava : 335 mm

Za 1m² krova potrebno je 16,6 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa. Polovine crepova dobijaju se sečenjem celih crepova.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvrščivanje crepa za letve zakivanjem.


Dimenzije : 400x245 mm
Pokrivne dimenzije : 330x190 mm
Masa : 2,6 kg
Razmak letava : cca 330 mm

Za 1m² krova potrebno je 16 komada crepa.

Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.


Dimenzije : 405x230 mm
Pokrivne dimenzije : 290-200x190 mm
Masa : 2,6 kg
Razmak letava : 290-200 mm

Za 1m² krova potrebno je :
a) 18,2 kom. pri razmaku letava od 290 mm
b) 26,3 kom. pri razmaku letava od 200 mm

Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 25°. Preporučuje se postavljanje crepa na razmaku letava od 290 mm. Konstrukcijom crepa omogućeno je postavljanje crepa i na razmake letava sve do 200 mm. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa.

• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.

Dimenzije : 410x255 mm
Pokrivne dimenzije : 345x210 mm
Masa : 2,9 kg
Razmak letava : cca 345 mm

Za 1m² krova potrebno je 13,8 komada crepa.

Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, pocevši od strehe prema slemenu krova.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.


 • M-184 - žljebnjak
 • VT-002 - ventilacioni crep
 • PC-002 - provodni crep
 • SC-002 - snegobranski crep
 • FP-182 - čeona ploča
 • TKS-182 - trokraki žljebnjak
 • M-185 - žljebnjak
 • ZSG-182 - završni žljebnjak
 • ZD-002 - završni desni crep
 • ZL-002 - završni levi crep
 • ZLS-184 - završni levi žljebnjak
 • ZDS-184 - završni desni žljebnjak
 • PS-182-prelazni žljebnjak
 • AC-333 - antenski crep
 • SC-333 - snegobranski crep
 • ZL-333 - završni levi crep
 • ZD-333 - završni desni crep
 • VT-333 - ventilacioni crep
 • PC-333 – polucrep
 • FP-182 - čeona ploča
 • TKS-182 - trokraki žljebnjak
 • M-185 – žljebnjak
 • ZSG-182 - završni žljebnjak
 • PS-182 - prelazni žljebnjak
 • M-185 - žljebnjak
 • PS-182 - prelazni žljebnjak
 • TKS-182 - trokraki žljebnjak
 • ZSG-182 - završni žljebnjak
 • FP-182 - čeona ploča
 • AC-993 - antenski crep
 • PC-993 - podžljebnjački crep
 • PZD-993 - podžljebnjački završni desni crep
 • PZL-993 - podžljebnjački završni levi crep
 • SC-993 - snegobranski crep
 • TKS-182 - trokraki žljebnjak
 • FP-182 - čeona ploča
 • VT-993 - ventilacioni crep
 • ZD-993 - završni desni crep
 • ZL-993 - završni levi crep
 • ZSG-182 - završni žljebnjak
 • PS-182 - prelazni žljebnjak
 • M-185 - žljebnjak
 • ZL-997 - završni levi crep
 • ZD-997 - završni desni crep
 • PZL-997 - polovina završnog levog crepa
 • PZD- 997 - polovina završnog desnog crepa
 • VT-997 - ventilacioni crep
 • SC-997 - snegobranski crep
 • AC-997 - antenski crep
 • M-184 - žljebnjak
 • ZLS-184 - završni levi žljebnjak
 • ZDS-184 - završni desni žljebnjak
 • PZL-977 - podžljebnjački završni levi crep
 • PZD-977 - podžljebnjački završni desni crep
 • ZL-977 - završni levi crep
 • ZD-977 - završni desni crep
 • PC-977 - podžljebnjački crep
 • FP-182 - čeona ploča
 • TKS-182 - trokraki žljebnjak
 • M-185 - žljebnjak
 • ZSG-182 - završni žljebnjak
 • PS-182 - prelazni žljebnjak